Integritetspolicy

Du kan också ladda ner vår integritetspolicy här – Integritetspolicy Wedup AB

Integritetspolicy

Wedup AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Wedup samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom att stå i kö för en lägenhet, skriva hyresavtal samt för att vi ska kunna fakturera, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddslagen (GDPR).

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel kundnummer och krypterade uppgifter samt olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Bostadssökande

När du anmäler dig som bostadssökande lämnar du personuppgifter som lagras i vår databas. Du är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta. I samband med registreringen ger du oss också ett samtycke att registrera, behandla och lagra dina personuppgifter för avsett ändamål. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och övriga personliga uppgifter är en förutsättning för att du ska kunna stå som bostadssökande. Precis som tidigare kommer vi innan kontraktsskrivning att ta en kreditupplysning och även referenser från tidigare hyresvärd. Vill du inte stå kvar som sökande för bostad meddelar du oss det och din köplats avslutas.

Den lagliga grunden är: Intresseavvägning inför ett avtal

Hyresgäster

I samband med kontraktsskrivning kommer Wedup att behandla ytterligare personuppgifter som registreras och lagras, detta för att avtalsförhållandet ska kunna fullföljas. Exempelvis kan vi nämna att uppgifter om dina hyreskontrakt, dina nyckelkvittenser, dina felanmälningar, dina hyresavier och dina betalningar behandlas av Wedup. Vi lagrar dina uppgifter så länge du är hyresgäst hos oss. Rutiner finns för att gallra inaktuella personuppgifter. När du säger upp din lägenhet kommer vi att radera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Naturligtvis förutsatt att inga aktiva ärenden mellan dig och Wedup kvarstår, exempelvis oreglerade hyresskulder eller störningsärenden.

De lagliga grunden är: Avtal, rättslig skyldighet, rättsligt anspråk

Kommunikation med dig

Wedup kommer att använda din data för att kommunicera relevant information gällande din lägenhet som vid renoveringar och övriga åtgärder i lägenheten samt utskick.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Wedup kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden enligt kontrakt gentemot dig och för andra syften som framgår i den här personuppgiftspolicyn. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att hyra en lägenhet, samt för att bekräfta din identitet och adress. Wedup kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Wedup kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på att spara data genom olika lagar som ex. offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen eller bokföringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Wedup AB, som hindrar oss från att omedelbart radera din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Wedup AB. Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-postmeddelande.
Skicka det till Wedup AB, Blomgatan 3, 973 31 Luleå. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen. Uppge personnummer, namn, dina kontaktuppgifter, datum och underskrift.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot PUL fram till 25 maj sedan GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se