Administration

Har ni en arbetstopp och behöver avlastning under en kortare eller regelbunden period?

Hos oss finns Margareta som kan fakturahantering, leverantörsreskontra, löpande bokföring, löner eller annan administration. Hon har en bred kompetens inom området och kan också vara er behjälplig att hitta nya rutiner för ert företag. Inom administrationen med regler och handledningar för personlig assistans besitter vi en stor erfarenhet och kunskap. Vi använder oss av BL administration men har även erfarenhet av ett flertal andra programvaror.

Övriga referenser:
Uppdrag åt Svenska kyrkan

Margareta arbetar även med att utforma enklare hemsidor, marknadsföring, bildredigering och foto.

Våra närområden finns inom Luleå, Kalix och Haparanda.

Behöver du hjälp, tveka inte kontakta Margareta för mer information på telefon: 072-577 55 59 eller skicka e-post: info@wedup.se