Bostadsanpassning

Alla vill vi bo kvar hemma

Är det svårt att komma ut på balkongen/altan för att tröskeln är för hög? Är det något annat du vill ha hjälp för att underlätta din vardag? Om du har rullstol eller rullator bygger vi en ramp så att du kommer ut. Du får större frihet och behöver inte längre vara beroende av andra för att komma ut.

Vill du komma åt dina saker och få undan allt som står på golvet? Vi sätter upp hyllor där du önskar så att du lätt kan nå det du behvöer.

Vi är ett företag med olika kompetenser:

Arkitekt | Tillgänglighetskonsult | Snickare | Tekniker – som alla har stor erfarenhet av frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Vi utför bostads- och tillgänglighetsanpassningar i bostäder och allmänna lokaler. Vi erbjuder tekniska lösningar och utför ombyggnationer i bostäder och lokaler där allmänheten äger tillträde.

Ring eller skicka förfrågan för mer infomation