Enkelt avhjälpta hinder

”Det som är bra för personer med funktionshinder är bra för alla”

All verksamhet som vänder sig till allmänheten ska också vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Enkelt åtgärdade hinder ska enligt PBL vara avhjälpta senast 2010. Boverket har utarbetat föreskrifter som är tvingande och ansvaret ligger på kommunerna som ska se till att de följs.

Vill du som bedriver verksamhet som vänder sig till allmänheten ha en genomgång av dina lokaler? Tag gäran kontakt med oss så hjälper vi dig med förslag till kostnadseffektiva och väl fungerande lösningar.